DERİN ANALİZ

iBRAHİM YERLİKAYA
Religion Politics Social sciences History

Rewiev
     
Readability
İyi
Reading time
~ 13:24
Words count
~ 96,252
Reader
35 person(s)
Added by

Free!

  Sign up now!

2023 YILINDA NELER OLACAK MERAK EDİLENLER KOMPLO TEORİLERİ

Binlerce yıldır toplumlar arasında süregelen savaşlar sonunda taraflar daima barışı tesis etmeyi amaç edinmiştir. Yani her “savaşın” aslında “barış” için yapıldığını söylemek yanlış olmaz. Yalnız her barış döneminin sonunda da savaşın meydana geldiğini de unutmamak gerekir. Tarihte her safha da toplumlar veya devletlerarası ilişkilerde anlaşmazlıkların kalıcı çözümü için çareler arandığı göz önünde bulundurulduğunda bugüne kadar gösterilen çabaların başarıya ulaştığını söyleyemeyiz. İnsanlık tarihinin en büyük savaşlarından biri olan Birinci Dünya Savaşı sonrası yeni bir büyük savaşa imkân vermemek adına kurulan Milletler Cemiyeti’nin 20 yıl gibi kısa bir süre sonra daha büyük yıkıma sebebiyet verecek olan İkinci Dünya Savaşı’na kuluçkaya yatacağını elbette kimse tahmin edemezdi. Bu büyük savaş sonrası iki büyük gücün mücadelesini içeren Soğuk Savaş dönemi ile de NATO ve Varşova Paktı gibi askeri ittifaklar dönemi başlamış, Milletler Cemiyeti’nin yerini alan Birleşmiş Milletler (BM) organı Güvenlik Konseyi daimi üyeleri olan Çin, İngiltere, Fransa, ABD ve yenidünya düzeninde söz sahibi olan ülkeler olarak belirmiştir. Bugün Soğuk Savaş dönemi çoktan geride kalırken, Sovyet rejiminden kopan ülkeler küresel ekonomide yer edinme çabası içine girdiler. Elbette Soğuk Savaş’ın bitmiş olması barışın tam anlamıyla sağlandığı anlamına gelmedi. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bugüne kadar çeşitli bölgelerde ülkeler arası veya iç savaşlar meydana geldi


Tags

siyaset geleceğin tarihi düşünmediklerimizAdded by: calinus
Language: Turkish
Modified: 9 yıl önce
Type:

Religion Politics Social sciences History


    Share on Google+  
Advertise


Back to top  2014 © Kitabyte - Commercial · Help · Membership · Delivery and Return · Privacy · Contact