POMPEİ’NİN HELAKI

İbrahim SARI
History

Rewiev
Readability
İyi
Reading time
~ 03:00
Words count
~ 21,457
Reader
0 person(s)
ISBN
978-605-63351-5-0
Publisher
kitapoku
Added by

10

  Sign up now!   Preview

Sapıklık felâkettir Ele aldığımız konular bazılarının canını sıkıyor olabilir. Hiç canınız sıkılmasın. Ben bu meseleye canım böyle istiyor diye girmiş değilim. Toplumda cinsel sapıklıklar her kesimde inanılmayacak derecede yeraldı. Ahlâk, edeb, hayâ, sağlıklı yaşam tarzı ve kurallara riâyet oranı düştü maalesef. Biz bunu bize sorulan suallerden anlıyoruz. Ele aldığımız bu husus böyle bir sorunun sonuncudur.

Pompei'nin Hazin SONU..!!
Milattan sonra 79 yılının başlarında başladı yok oluş. Pompei kavmindeki insanlar zengindi istediklerini elde edebiliyorlardı.. Pompei aynı zamanda sapkınlar (Zinalar) ülkesi olarak bilinen bir yerdi. 7 yaşında ufak çocuklar cinselliğe adım atıyorlardı.
(Resimlerde ufak çocuklarla büyük adam Zina yaparken taşa dönüştüler) Onlar ''ALLAH''a inanmadılar ''ALLAH''ın varolduğuna dair bu kadar göze çarpan şey varken.. Onlar Kavim' kurulduğundan itibaren kavimlerinde bunu yaparlarmış sapkınlıklarından hiç vaz geçmediler akıllarındaki şey 5 saniyelik bir zevk'ti.. Bunun uğruna yandılar taşa çevrildiler..
Sonrası..!!
Birgün büyük bir sarsıltı ile uyandılar bu sarsıltı hayra alamet değildi.. Sokaklarda askerler, gladyatörler ve insanlar kaçışmaya başladılar.. Ama şu kesindir ki kaçacak bir yer yoktu! O yana bu yana kaçışmaya çalışırlarken sonları geldi hepsi bir anda taşa dönüşü verdiler..Added by: kitapokuxyz
Language: Turkish
Modified: 8 yıl önce
Type:

History


    Share on Google+  
Advertise


Back to top  2014 © Kitabyte - Commercial · Help · Membership · Delivery and Return · Privacy · Contact